ADDS International SIGMET Data INFO
Type: Location:

ZPKM SIGMET 2 VALID 230600/231000 ZUUU-
ZPKM KUNMING FIR EMBD TS FCST W OF E106 TOP FL340 STNR INTSF=

EDMM SIGMET 2 VALID 230800/231000 EDZM- EDMM MUNCHEN FIR EMBD TS FCST WI N5100 E01037 - N5021 E01227 - N4936 E01236 - N4939 E01054 - N5015 E01018 - N5100 E01037 TOP FL370 MOV N NC FCST 1000Z WI N5042 E01040 - N5020 E01213 - N4924 E01256 - N4927 E01056 - N5014 E01018 - N5042 E01040=
FAOR SIGMET A01 VALID 230906/231200 FAOR- FAJA JOHANNESBURG FIR SEV TURB FCST WI S2449 E02547 - S2515 E02955 - S2616 E03126 - S2711 E03125 - S2710 E03012 - S2751 E02942 - S2708 E02748 - S2629 E02457 - S2538 E02500 - S2540 E02527 FL065/080 WKN=
FAOR SIGMET B01 VALID 230906/231200 FAOR- FAJA JOHANNESBURG FIR SEV TURB FCST WI S2616 E03124 - S2629 E03207 - S2647 E03209 - S2650 E03253 - S2746 E03453 - S3239 E03202 - S2911 E03056 - S2751 E02945 - S2709 E03009 - S2710 E03125 FL030/100=
ZMUB SIGMET 01 VALID 230400/231000 ZMUB- ZMUB ULAANBAATAR FIR SEV TURB OBS TOP FL380 IN AREA BOUNDED BY N4300 E10120 - N4346 E10534 - N4454 E11007 - N4341 E11155 - N4300 E10120 MOV E 30KMH NC=
NZZC SIGMET 22 VALID 230749/231149 NZKL- NZZC NEW ZEALAND FIR SEV ICE FCST WI S4150 E17000 - S3710 E17040 - S4100 E17430 - S4300 E17220 - S4150 E17000 8000FT/FL150 MOV NE 20KT NC=
UNKL SIGMET 2 VALID 230600/231000 UNKL- UNKL KRASNOYARSK FIR EMBD TS FCST S OF N54 TOP FL380 MOV E 20KMH NC=
WMFC SIGMET A01 VALID 230900/231300 WMKK- WMFC KUALA LUMPUR FIR EMBD TS OBS WI N0603 E10105 - N0250 E10324 - N0123 E10417 - N0142 E10303 - N0510 E10026 - N0603 E10105 STNR NC=
SBRE SIGMET 2 VALID 230600/231000 SBRE-SBRE RECIFE FIR SEV TURB FCST WI S1320 W04305 - S1230 W03612 - S1517 W03740 - S1639W03803 - S1804 W03850 - S1320 W04305 FL340/390 STNR NC=
SBAZ SIGMET 15 VALID 230850/231000 SBAZ- SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI N0515 W06010 - N0406 W05929 - N0215 W06022 - N0226 W06220 - N0217 W06330 - N0419 W06448 - N0352 W06309 - N0515 W06010 TOP FL440 MOV W 15KT NC=
NZZC SIGMET 24 VALID 230755/231155 NZKL- NZZC NEW ZEALAND FIR SEV TURB FCST WI S4220 E17030 - S3820 E17440 - S3940 E17720 - S4400 E17300 - S4220 E17030 SFC/FL120 MOV NE 15KT INTSF=
WSJC SIGMET 2 VALID 230800/231200 WSSS- WSJC SINGAPORE FIR EMBD TS OBS S OF N0415 AND W OF E10745 WKN AND EMBD TS FCST S OF N0715 AND E OF E111 INTSF=
GOOO SIGMET A3 VALID 230800/231200 GOOY- GOOO DAKAR OCEANIC FIR/UIR EMBD TS OBS AT 0750Z WI N0714 W01505 - N0634 W02019 - N0603 W03009 - N1000 W03428 - N1341 W03108 - N1256 W02124 TOP FL 450 MOV W 05KT NC=
UUWV SIGMET 1 VALID 230900/231100 UUWV- UUWV MOSCOW FIR EMBD TS FCST E OF E040 TOP FL350 MOV W 30KMH NC=
URRV SIGMET 3 VALID 230830/231030 URRR- URRV ROSTOV FIR EMBD TSGR OBS NW OF LINE N4240 E03740 - N4820 E04710 TOP FL400 MOV NE 30KMH INTSF AND S OF N4300 E OF E04500 TOP FL400 STNR NC=
YMMM SIGMET A02 VALID 230725/231125 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR SEV TURB FCST WI S5000 E12000 - S4230 E12040 - S4300 E12410 - S5000 E12730 FL180/300 MOV E 30KT NC=
ZLHW SIGMET 1 VALID 230910/231310 ZLXY- ZLHW LANZHOU FIR EMBD TS FCST WI N32 E092 - N40 E105 - N39 E108 - N32 E106 TOP FL400 MOV NE 25KMH INTSF=
UHHH SIGMET 3 VALID 230800/231200 UHHH- UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST N OF N47 W OF E133 TOP FL370 MOV NE 10KMH NC=
SBAO SIGMET 4 VALID 230600/231000 SBRE-SBAO ATLANTICO FIR SEV TURB FCST WI S1232 W03613 - S1311 W02534 - S1636 W02404 - S1356W03706 - S1232 W03613 FL340/390 STNR NC=
VVTS SIGMET 1 VALID 230705/231105 VVGL- VVTS HO CHI MINH FIR EMBD TS OBS WI N1320 E10735 - N1515 E10740 - N1635 E10640 - N1635 E10730 - N1515 E10850 - N1345 E10850 - N1320 E10735 TOP FL470 STNR INTSF=
FAOR SIGMET C01 VALID 230619/231000 FAOR- FAJO JOHANNESBURG OCEANIC FIR EMBD TS FCST WI S3336 E03123 - S3348 E03215 - S3657 E02930 - S3559 E02900 TOP FL240 INTSF=
VVTS SIGMET 2 VALID 230815/231215 VVGL- VVTS HO CHI MINH FIR EMBD TS OBS WI N0755 E10400 - N0850 E10315 - N1050 E10525 - N1240 E10740 - N1235 E10910 - N1045 E10800 - N0755 E10400 TOP FL500 STNR INTSF=
SBAZ SIGMET 12 VALID 230800/231000 SBAZ- SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0131 W05916 - S0344 W05847 - S0446 W05942 - S0412 W06136 - S0224 W06220 - S0051 W06052 W06219 - S0131 W05916 TOP FL450 MOV SW 15KT INTSF=
GOOO SIGMET B3 VALID 230805/231205 GOOY- GOOO DAKAR TERRESTRE FIR/UIR EMBD TS OBS AT 0755Z WI N0936 W01737 - N1857 W01113 - N1612 W00656 - N1213 W00948 TOP FL 460 MOV W/SW 05KT NC=
SBAO SIGMET 5 VALID 230600/231000 SBRE-SBAO ATLANTICO FIR SEV ICE FCST WI S2341 W02429 - S2441 W02253 - S3359 W01601 - S3410W02649 - S2919 W02958 - S2729 W03027 - S2339 W02710 - S2341 W02429 FL120/160 STNR NC=
YMMM SIGMET B02 VALID 230610/231010 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR SEV TURB FCST WI S3000 E11300 - S3100 E11400 - S3300 E11030 - S2900 E09300 - S2600 E09000 - S2500 E09200 FL220/350 STNR NC=
UHPP SIGMET 5 VALID 230850/231410 UHPP- UHPP PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY FIR/UIR VA ERUPTION MT KLYUCHEVSKOY PSN N5603 E16038 VA CLD OBS AT 0810Z WI N5646 E16308 - N5749 E16617 - N5655 E16557 - N5634 E16309 - N5646 E16308 SFC/FL200 MOV E 40KMH AND WI N5607 E16038 - N5628 E16057 - N5623 E16104 - N5603 E16043 - N5607 E16038 SFC/FL200 MOV NE 30KMH FCST 1410Z VA CLD APRX N5722 E16529 - N5804 E16931 - N5654 E16821 - N5641 E16412 - N5722 E16529 AND VA CLD APRX N5656 E16155 - N5658 E16332 - N5629 E16244 - N5624 E16120 - N5656 E16155=
UWWW SIGMET 1 VALID 230800/231200 UWWW- UWWW SAMARA FIR FRQ TS OBS W OF E04900 TOP FL390 MOV NW 20KMH NC=
FAOR SIGMET D01 VALID 230621/231000 FAOR- FAJO JOHANNESBURG OCEANIC FIR EMBD TS FCST WI S2958 E03836 - S3632 E04900 - S4414 E05700 - S4500 E05700 - S4500 E05747 - S4555 E05845 - S4957 E05647 - S4858 E04829 - S4513 E04621 - S4429 E05044 - S3903 E04656 - S3105 E03703 TOP FL350=
YMMM SIGMET F02 VALID 230732/231132 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR SEV ICE FCST WI S2100 E11600 - S2500 E12800 - S2700 E12900 - S2700 E13500 - S2900 E13500 - S2900 E12800 - S2600 E12200 - S2600 E11600 - S1900 E10400 - S1500 E10800 FL120/220 STNR NC=
UHMM SIGMET 2 VALID 230700/231100 UHMM- UHMM MAGADAN FIR EMBD TS FCST S OF N70 N OF N61 E OF E146 TOP FL390 STNR NC=
SBAO SIGMET 6 VALID 230600/231000 SBRE-SBAO ATLANTICO FIR SEV TURB FCST WI S0243 W03309 - S0008 W03140 - S0227 W02652 - S0410W03006 - S0452 W03211 - S0405 W03149 - S0316 W03210 - S0243 W03309 TOP FL390 STNR NC=
FCCC SIGMET A3 VALID 230830/231230 FCBB- FCCC BRAZZAVILLE FIR/UIR EMBD TS OBS AT 0745Z N OF LINE N0209 E00634 - N0215 E01804 AND E OF LINE N0805 E01844 - N0430 E01832 TOP FL500 MOV W 10KT NC=
SACF SIGMET 1 VALID 230900/231300 SAME- SACF MENDOZA FIR SEV TURB FCST AT 230900Z WI S3200 W07030 S3300 W06550 - S3500 W06500 - S3500 W07030- S3200 W07030- BTN FL250/330=
LFMM SIGMET 3 VALID 230825/231100 LFPW- LFMM MARSEILLE FIR/UIR EMBD TS OBS WI N4145 E00430 - N4200 E00430 - N4200 E00345 - N4430 E00530 - N4430 E00615 - N4130 E00615 TOP FL360 STNR NC=
MUFH SIGMET 2 VALID 220632/231032 MUHA- MUHF HABANA FIR EMBD TS OBS AT 0630Z WI N2400W08100 N2400W07800 N2200W07510 N2100W07400 N2100W07700 N2300W08100 TO N2400W08100 CB TOP FL450 MOV ESE 5KT WKN=
MMEX SIGMET V1 VALID 230529/230929 MMMX- MMFR MEXICO FIR EMBD TS OBS AT 0529Z 80NM WID LINE N3036 W11050 - N2425 W10647 CB TOP ABV FL450 MOV STNR NC. =
CZEG SIGMET V5 VALID 230750/231150 CWEG- CZEG EDMONTON FIR FRQ TS OBS WTN 25 NM OF LINE N5130 W11439 - N5308 W11205 - N5305 W11011 TOP FL400 MOV E 25KT NC=
SOOO SIGMET 1 VALID 230730/231000 TFFF- SOOO CAYENNE FIR/UIR EMBD TS OBS AT 0730Z WI N0830 W04815 - N0645 W04800 - N0645 W05245 - N0815 W05245 TOP FL450 STNR NC=
ZGZU SIGMET 1 VALID 230740/231140 ZGGG- ZGZU GUANGZHOU FIR EMBD TS FCST S OF N23 AND W OF E112 TOP FL360 STNR NC=
VGFR SIGMET 03 VALID 230800/231200 VGHS- VGFR DHAKA FIR EMBD TS FCST N OF N21 AND E OF E88 TOP FL400 MOV NNE NC=
VOMF SIGMET 2 VALID 230520/230920 VOMM- VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST S OF N1600 E OF E08000 W OF W08700 TOP FL 380 STNR NC=
ZJSA SIGMET 3 VALID 230745/231145 ZJHK- ZJSA SANYA FIR EMBD TS FCST S OF N1818 AND W OF E10918 TOP FL390 STNR NC=
YMMM SIGMET L03 VALID 230900/231300 YSRF- YMMM MELBOURNE FIR SEV TURB FCST WI KIAN - YORG - S2700 E15200 - S2800 E15500 - S2850 E15500 - S3730 E15100 - LOLLY - S4340 E15050 - S4340 E14650 - FLIKI SFC/FL100 STNR NC=
NZZC SIGMET 20 VALID 230730/231130 NZKL- NZZC NEW ZEALAND FIR SEV TURB FCST WI S3730 E17850 - S3820 E17940 - S4230 E17420 - S3930 E17110 - S3830 E17110 - S3730 E17850 FL300/380 MOV E 35KT NC=
YMMM SIGMET D02 VALID 230625/231025 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR EMBD TS OBS WI S1200 E10700 - S1200 E10700 - S1250 E10820 - S1550 E10820 - S1630 E10400 - S1230 E10350 - S1040 E10500 TOP FL500 STNR NC=
UAAA SIGMET 2 VALID 230600/231000 UAAA- UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST N OF N43 TOP FL370 MOV NE 20KMH NC=
WSTP0F KZAK SIGMET FOXTROT 1 VALID 230910/231510 KKCI- OAKLAND OCEANIC FIR TC GEORGETTE OBS AT 0910Z NR N1330 W12018. MOV WNW 11KT. INTSF. FRQ TS TOP FL520 WI 120NM OF CENTER. FCST 1500Z TC CENTER N1350 W12114.
YMMM SIGMET C02 VALID 230720/231120 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR SEV TURB FCST WI S5000 E15430 - S4820 E15550 - S4830 E15850 - S5000 E15920 FL220/280 STNR NC=
UUYY SIGMET 4 VALID 230900/231200 UUYY- UUYY SYKTYVKAR FIR EMBD TS FCST S OF N6700 TOP FL330 MOV NW 20KMH NC=
NFFF SIGMET 04 VALID 230610/231010 NFFN- NFFF NADI FIR EMBD TS OBS WI AREA S0842 E17112- S0342 E17412 - S0300 E17954 - S0500 E17954 - S0500 W17800 - S0924 E17824 - S0842 E17112 TOP FL450 STNR INTSF=
OPLR SIGMET 02 VALID 230700/231100 OPLA- OPLR LAHORE FIR ISOL TS OBS BETWEEN 31N TO 35N AND 73E TO 75E MOV E NC=
EDGG SIGMET 3 VALID 230802/231000 EDZF- EDGG LANGEN FIR EMBD TS FCST WI N5120 E00957 - N5044 E01053 - N4943 E01058 - N4945 E01021 - N5120 E00842 - N5120 E00957 TOP FL370 MOV N NC FCST 1000Z WI N5133 E00936 - N5101 E01047 - N4936 E01102 - N4938 E01019 - N5132 E00823 - N5133 E00936=
MMEX SIGMET F2 VALID 230821/231221 MMMX- MMFR MEXICO FIR EMBD TS OBS AT 0821Z 80NM WID LINE N1412 W10032 - N1928 W10108 CB TOP ABV FL500 MOV SW 05KT NC. =
MMID SIGMET 3 VALID 230852/231452 MMMX- MMFO MAZATLAN OCEANICA FIR TC FRANK OBS N1830 W10948 AT 0852Z OCNL TS TOP FL520 WI 90NM OF CENTRE MOV WNW AT 7KT INTSF. FCST TC CENTRE 231800 N1900 W11054=
UATT SIGMET 3 VALID 230815/231200 UATT- UATT AKTOBE FIR EMBD TS FCST N OF N47 TOP FL370 MOV NE 25KMH NC=
YMMM SIGMET X02 VALID 230609/231009 YMMC- YMMM MELBOURNE FIR EMBD TS OBS WI S0630 E09840 - S1000 E08900 - S0800 E08200 - S0430 E07610 - S0200 E07800 - S0200 E09200 TOP FL500 STNR NC=
YBBB SIGMET M03 VALID 230900/231300 YSRF- YBBB BRISBANE FIR SEV TURB FCST WI KIAN - YORG - S2700 E15200 - S2800 E15500 - S2850 E15500 - S3730 E15100 - LOLLY - S4340 E15050 - S4340 E14650 - FLIKI SFC/FL100 STNR NC=
YMMM SIGMET W02 VALID 230815/231215 YSRF- YMMM MELBOURNE FIR SEV MTW FCST WI KIAN - YARM - S3030 E15400 - S3720 E15050 FL030/200 STNR NC=
SIGPAS KZAK SIGMET SIERRA 6 VALID 230810/231210 PHFO- OAKLAND OCEANIC FIR EMBD TS WI N3000 W17430 - N2700 W17430 - N2710 W17810 - N2950 W17920 - N3000 W17430. CB TOPS TO FL500. STNR. NC. BASED ON SATELLITE OBS.
YBBB SIGMET V02 VALID 230730/231130 YSRF- YBBB BRISBANE FIR SEV TURB FCST WI S3130 E15800 - S3030 E15900 - S3130 E16000 - S3230 E15900 SFC/5000FT STNR WKN=
SIGA0C KZWY KZMA SIGMET CHARLIE 7 VALID 230855/231255 KKCI- NEW YORK OCEANIC FIR MIAMI OCEANIC FIR FRQ TS OBS AT 0855Z WI N2955 W06955 - N2705 W06615 - N2100 W07405 - N2300 W07620 - N2955 W06955. TOP FL480. STNR. WKN.
EDUU SIGMET 4 VALID 230800/231000 EDZF- EDUU RHEIN UIR EMBD TS FCST WI N5120 E00957 - N5021 E01227 - N4936 E01236 - N4945 E01021 - N5120 E00842 - N5120 E00957 TOP FL370 MOV N NC FCST 1000Z WI N5133 E00936 - N5022 E01213 - N4926 E01256 - N4937 E01020 - N5133 E00821 - N5133 E00936=
LIRR SIGMET 1 VALID 230800/231200 LIIB- LIRR ROMA FIR EMBD TS FCST WI N4311 E00944 - N3808 E01001 - N3744 E01102 - N4335 E01224 - N4344 E01118 - N4335 E01020 - N4311 E00944 TOP FL350 MOV NE WKN=
WAAZ SIGMET 05 VALID 230845/231245 WAAA- WAAZ UJUNG PANDANG FIR EMBD TS OBS E OF E12954 AND N OF S0418 MOV W INTSF=
SIGA0E KZWY SIGMET ECHO 1 VALID 230745/231145 KKCI- NEW YORK OCEANIC FIR FRQ TS OBS AT 0745Z WI N4150 W05100 - N4010 W04950 - N3705 W05325 - N3900 W05420 - N4150 W05100. TOP FL400. MOV NE 25KT. INTSF.
RPHI SIGMET A03 VALID 230830/231230 RPLL- RPHI MANILA FIR EMBD TS OBS WI N0800 E12305 - N0800 E11705 - N1505 E11705 - N1500 E12255 - N0800 E12305 TOP FL520 STNR NC=
UNNT SIGMET 3 VALID 230810/231210 UNNT- UNNT NOVOSIBIRSK FIR EMBD TSGR OBS S OF N58 TOP FL410 STNR NC=
ZYSH SIGMET 3 VALID 230910/231310 ZYTX- ZYSH SHENYANG FIR EMBD TS FCST N OF N38 TOP FL340 MOV NE 30KMH NC =
LIMM SIGMET 2 VALID 230800/231200 LIMM- LIMM MILANO FIR EMBD TS OBS WI N4704 E01209 - N4618 E00822 - N4546 E00652 - N4504 E00645 - N4422 E00652 - N4348 E00728 - N4526 E00850 - N4632 E01348 - N4704 E01209 TOP FL390 STNR NC=
YBBB SIGMET Z02 VALID 230815/231215 YSRF- YBBB BRISBANE FIR SEV MTW FCST WI KIAN - YARM - S3030 E15400 - S3720 E15050 FL030/200 STNR NC=
RKRR SIGMET O02 VALID 230700/231000 RKSI- RKRR INCHEON FIR OBSC TS OBS WI N3759 E12404 - N3811 E12657 - N3723 E12704 - N3654 E12404 - N3759 E12404 TOP FL300 MOV E 20KT WKN=
VECF SIGMET 02 VALID 230700/231000 VECC- VECF KOLKATA FIR EMBD TS FCST S OF N2315 E OF E08730 TOP FL320 STNR NC=
CZWG SIGMET S9 VALID 230830/231230 CWEG- CZWG WINNIPEG FIR FRQ TS OBS WTN 30 NM OF LINE N5121 W10052 - N5000 W10409 TOP FL420 MOV ENE 30KT NC=