ADDS International SIGMET Data INFO
Type: Location:

SBRE SIGMET 4 VALID 282141/290140 SBRE-SBRE RECIFE FIR EMBD TS FCST WI S1533
W04407 - S1232 W04144 - S0848 W04421 - S0819 W04603 - S0848 W04640 - S1014
W04741 - S1159 W04654 - S1316 W04538 - S1445 W04435 - S1533 W04407 TOP FL420 MOV
NE 05KT NC=

SBBS SIGMET 19 VALID 282325/290325 SBBS - SBBS BRASILIA FIR EMBD TS FCST WI S1642 W05306 - S1659 W05023 - S1923 W04754 - S1901 W04545 - S2028 W04403 - S2251 W04550 - S2312 W04555 - S2328 W04633 - S2333 W04701 - S2304 W04749 - S2234 W04834 - S2213 W04832 - S2205 W04839 - S2154 W04915 - S2037 W05037 - S1935 W05131 - S1642 W05306 TOP FL420 MOV NE 10KT NC=
SBBS SIGMET 20 VALID 282325/290325 SBBS - SBBS BRASILIA FIR SEV ICE FCST WI S1606 W05315 - S1608 W05037 - S1926 W04646 - S2210 W04617 - S2213W04832 - S2204 W04840 - S2152 W04911 - S2041 W05037 - S1933 W05133 - S1641 W05306 - S1606 W05315 FL150/220 STNR NC=
SPIM SIGMET B1 VALID 282235/290135 SPIM- SPIM LIMA FIR EMBD TS OBS AT 2145Z WI S0435 W07311 - S0515 W07302 - S0456 W07232 - S0427 W07237 TOP FL450 MOV N INTSF=
UKFV SIGMET 2 VALID 290000/290400 UKOV- UKFV SIMFEROPOL FIR/UIR EMBD TS FCST S OF N4530 TOP FL280/320 MOV NE 20KMH NC=
WSJC SIGMET 6 VALID 282230/290230 WSSS- WSJC SINGAPORE FIR EMBD TS FCST N OF N0230 AND E OF E10545 INTSF AND EMBD TS FCST S OF N0045 INTSF=
GOOO SIGMET A1 VALID 290000/290400 GOOY- GOOO DAKAR OCEANIC FIR/UIR ISOL EMBD TS OBS AT 2350Z WI N0600 W03240 - N0610 W02230 - N0440 W02500 - N0430 W03050 TOP FL400 MOV W 05KT NC=
EGPX SIGMET 01 VALID 282330/290200 EGRR- EGPX SCOTTISH FIR SEV TURB FCST S OF N5700 AND W OF W00500 SFC/FL060 STNR WKN=
SBAZ SIGMET 1 VALID 290005/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S1207 W05317 - S0923 W05522 - S0549 W04932 - S0901 W04730 - S1028 W04924 - S1019 W05058 - S1207 W05317 TOP FL450 MOV NW 12KT NC=
SBCW SIGMET 1 VALID 290015/290415 SBCW - SBCW CURITIBA FIR EMBD TS OBS AT 0005Z WI S2205 W05800 - S1750 W05743 - S1725 W05405 - S1642 W05306 - S2152 W04913 - S2140 W05108 - S2205 W05800 TOP FL390 STNR NC=
SBAZ SIGMET 2 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S1439 W05916 - S1750 W05744 - S1738 W05515 - S1143 W05515 - S1119 W05642 - S1439 W05916 TOP FL430 STNR WKN=
SBAZ SIGMET 3 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0634 W07226 - S0948 W06618 - S1104 W06948 - S0917 W07028 - S0956 W07209 - S0757 W07324 - S0634 W07226 TOP FL430 STNR NC=
SBAZ SIGMET 4 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0431 W07139 - S0359 W07008 - S0249 W06941 - S0152 W06501 - S0515 W06418 - S0801 W06906 - S0431 W07139 TOP FL440 MOV NW 12KT NC=
SBAZ SIGMET 5 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0842 W06801 - S0438 W06344 - S0746 W06037 - S1328 W06106 - S1219 W06411 - S0959 W06525 - S0842 W06801 TOP FL450 MOV W 12KT NC=
SBAZ SIGMET 6 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0620 W05917 - S0615 W05820 - S0800 W05731 - S0834 W05843 - S0620 W05917 TOP FL440 MOV W 12KT NC=
URRV SIGMET 1 VALID 290030/290330 URRR- URRV ROSTOV FIR EMBD TS OBS SW OF N4650 E03730 - N4600 E04100 - N4310 E04140 TOP FL280 MOV NE 20KMH NC=
SBAZ SIGMET 7 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S1348 W06016 - S1342 W05924 - S1600 W05856 - S1612 W06000 - S1348 W06016 TOP FL440 MOV SE 12KT NC=
SBAZ SIGMET 8 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0552 W04939 - S0856 W04735 - S1025 W04924 - S1014 W05046 - S1214 W05314 - S0923 W05517 - S0552 W04939 TOP FL440 MOV W 12KT WKN=
SBAZ SIGMET 9 VALID 290045/290300 SBAZ-SBAZ AMAZONICA FIR EMBD TS FCST WI S0438 W04722 - S0444 W04615 - S0644 W04652 - S0617 W04808 - S0438 W04722 TOP FL400 STNR NC=
UHPP SIGMET 2 VALID 290132/290650 UHPP- UHPP PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY FIR VA ERUPTION MT ZHUPANOVSKY PSN N5335 E15909 VA CLD OBS AT 0050Z WI N5330 E15910 - N5324 E15907 - N5324 E15903 - N5330 E15906 - N5330 E15910 SFC/FL110 MOV S 30KMH FCST 0650Z VA CLD APRX N5118 E16206 - N5118 E16200 - N5157 E16053 - N5159 E16015 - N5210 E16013 - N5208 E16127 - N5123 E16221 - N5118 E16206=
UKDV SIGMET 1 VALID 282300/290300 UKDV- UKDV DNIPROPETROVSK FIR/UIR SEV ICE (FZRA) FCST N OF LINE N4903 E3315-N4737 E03730 SFC/600M AGL MOV N 20KMH NC=
SBCW SIGMET 2 VALID 290015/290415 SBCW - SBCW CURITIBA FIR EMBD TS OBS AT 0005Z WI S2152 W04913 - S2140 W05108 - S2409 W04938 - S2430 W04658 - S2330 W04656 - S2205 W04841 - S2152 W04913 TOP FL390 MOV E 06KT NC=
LIRR SIGMET 01 VALID 290100/290500 LIMM- LIRR ROMA FIR SEV TURB FCST CENTRAL/N PART OF FIR ABV FL270 STNR NC=
NZZO SIGMET 1 VALID 290005/290605 NZKL- NZZO AUCKLAND OCEANIC FIR TC TUNI OBS AT 2300Z S1530 W17248 CB TOP FL540 WI 180NM OF CENTRE MOV SE 7KT NC FCST 0605Z TC CENTRE S1612 W17206=
USPP SIGMET 4 VALID 282300/290300 USPP- USPP PERM FIR SEV ICE (FZRA) OBS S OF N58 SFC/FL070 MOV SE 25KMH NC=
WBFC SIGMET A01 VALID 290100/290400 WBKK- WBFC KOTA KINABALU FIR EMBD TS OBS N OF N0545 AND E OF E11430 MOV W INTSF=
USCC SIGMET 1 VALID 282305/290300 USCC- USCC CHELYABINSK FIR SEV ICE (FZRA) FCST W OF E061 SFC/FL100 MOV SE 30KMH NC=
SCCZ SIGMET 01 VALID 290130/290530 SCCI- SCCZ PUNTA ARENAS FIR SEV TURB FCST WI S5400 W07000 - S5700 W07000 - S5700 W07800 - S5400 W07800 FL170/230=
SPIM SIGMET C1 VALID 282248/290148 SPIM- SPIM LIMA FIR EMBD TS OBS AT 2215Z WI S1402 W07345 - S1421 W07242 - S1351 W07227 - S1343 W07324 TOP FL420 STNR INTSF=
MMEX SIGMET D1 VALID 282138/290138 MMMX- MMFO MAZATLAN OCEANICA FIR EMBD TS OBS AT 2138Z WI N0853 W10835 - N0728 W11233 - N0930 W11222 - N0957 W11040 - N0853 W10835 CB TOP ABV FL450 MOV NW 08KT INTSF. =
FCCC SIGMET A1 VALID 290010/290410 FCBB- FCCC BRAZZAVILLE FIR/UIR EMBD TS OBS AT 2315Z S OF LINE S0253 E01607 - S0157 E01149 E OF LINE N0355 E01653 - S0058 E01612 TOP FL470 MOV W 15KT NC=
SBCW SIGMET 3 VALID 290015/290415 SBCW - SBCW CURITIBA FIR EMBD TS OBS AT 0005Z WI S2247 W04545 - S2314 W04550 - S2330 W04656 - S2430 W04658 - S2429 W04434 - S2302 W04147 - S2022 W04328 - S2030 W04403 - S2247 W04545 TOP FL390 MOV ENE 06KT NC=
UKBV SIGMET 1 VALID 290000/290400 UKBV- UKBV KYIV FIR/UIR SEV ICE (FZRA) FCST OVER WHOLE KYIV FIR/UIR SFC/900M AGL MOV N 20KMH NC=
USTR SIGMET 1 VALID 290000/290400 USTR- USTR TYUMEN FIR SEV ICE (FZRA) FCST S OF N62 W OF E068 SFC/FL050 MOV SE 30KMH NC=
LIBB SIGMET 01 VALID 290100/290500 LIMM- LIBB BRINDISI FIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR ABV FL270 STNR NC=
NZZO SIGMET 3 VALID 290003/290403 NZKL- NZZO AUCKLAND OCEANIC FIR EMBD TS OBS AT 2300Z WI S1920 W16920 - S1810 W17030 - S1520 W16930 - S1540 W16640 - S1840 W16710 - S1920 W16920 TOP FL540 MOV SE 7KT NC=
MMEX SIGMET C3 VALID 290130/290530 MMMX- MMFR MEXICO FIR EMBD TS OBS AT 0130Z WI N2439 W10800 - N2655 W10425 - N2545 W10244 - N2331 W10401 - N2226 W10725 - N2307 W10815 - N2517 W10647 - N2439 W10800 CB TOP ABV FL450 MOV ESE 10KT NC. =
LFMM SIGMET 5 VALID 290000/290300 LFPW- LFMM MARSEILLE FIR/UIR SEV TURB FCST S OF LINE N4215 E00945 - N4000 E00430 FL220/330 MOV SE 30KT NC=
VECF SIGMET 2 VALID 282200/290200 VECC- VECF KOLKATA FIR EMBD TS FCST S OF N1700 W 0F E08810 TOP FL390 MOV N/03KT NC=
LFFF SIGMET 2 VALID 282200/290200 LFPW- LFFF PARIS FIR/UIR SEV TURB FCST NW OF LINE N5030 E00345 - N4930 W00015 SFC/FL030 MOV E 20KT WKN=
EBBU SIGMET 02 VALID 282300/290300 EBBR- EBBU BRUSSELS FIR SEV TURB FCST E OF LINE E00400 SFC/FL040 MOV ESE 25KT WKN =
VOMF SIGMET 1 VALID 290015/290415 VOMM- VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST E OF E08930 S OF N1100 TOP FL380 STNR NC=
SCIZ SIGMET 5 VALID 282230/290230 SCIP- SCIZ ISLA DE PASCUA FIR EMBD TS WI S2000 W12000 - S3117 W10800 - S4136 W10151 - S4040 W10800 - S3000 W12000 - S2000 W12000 FL280/330 MOV SE NC=
ENOB SIGMET E01 VALID 290130/290530 ENVN- ENOB BODO OCEANIC FIR OCNL SEV MTW FCST WI N7900 E01000 - N7900 E02000 - N7630 E02000 - N7630 E01000 - N7900 E01000 SFC/FL080 STNR NC=
NTTT SIGMET A6 VALID 290000/290400 NTAA- NTTT TAHITI FIR SEV ICE FCST WI S1530 W15700 - S1750 W14630 - S1530 W13140 - S1850 W12000 - S2530 W12000 - S2120 W13220 - S1950 W14700 - S2210 W15700 FL140/240 STNR NC=
SCEZ SIGMET 01 VALID 290100/290700 SCEL- SCEZ SANTIAGO FIR VA ERUPTION MT COPAHUE PSN S3751 W07110 OBS VA CLD: SFC/FL120 S3751 W07110 - S3658 W07109 - S3707 W07159 - S3751 W07110 MOV NW 5-10KT=
UKLV SIGMET 1 VALID 290100/290500 UKLV- UKLV LVIV FIR/UIR SEV ICE (FZRA) FCST OVER WHOLE LVIV FIR/UIR SFC/1000M AMSL MOV NE 25KMH WKN=
WBFC SIGMET B04 VALID 282250/290150 WBKK- WBFC KOTA KINABALU FIR EMBD TS OBS WI N0630 E11630 - N0745 E11630 - N0745 E11715 - N0515 E119 - N0530 E118 - N0630 E11630 STNR NC=
SIGA0A KZNY SIGMET ALFA 1 VALID 282140/290140 KKCI- NEW YORK OCEANIC FIR SEV TURB FCST WI N3215 W07145 - N3100 W06915 - N2715 W07200 - N2830 W07445 - N3215 W07145. FL280/340. STNR. INTSF.
WBFC SIGMET C02 VALID 282300/290200 WBKK- WBFC KOTA KINABALU FIR EMBD TS OBS WI N03 E10930 - N0515 E11230 - N0315 E113 - N01 E111 - N01 E11015 - N03 E10930 STNR WKN=
USSS SIGMET 2 VALID 282200/290200 USSS- USSS YEKATERINBURG FIR SEV ICE (FZRA) FCST W OF E062 SFC/FL100 MOV SE 30KMH NC=
NTTT SIGMET B4 VALID 290000/290400 NTAA- NTTT TAHITI FIR EMBD TS FCST WI S0810 W15700 - S0520 W15400 - S1120 W14540 - S1350 W14720 - S1550 W15230 - S1120 W15700 CB TOP ABV FL450 STNR INTSF=
FBSK SIGMET A03 VALID 282350/290250 FBSK- FBGR GABORONE FIR EMBD TS OBS AND FCST WI S2133 E02051- S2000 E02121- S2144 E02217- S2304 E02227- S2133 E02051 TOP FL 400 MOV SE INTSF=
WMFC SIGMET E02 VALID 282200/290200 WMKK- WMFC KUALA LUMPUR FIR EMBD TS OBS N0250 AND N0400 AND BTN E10046 AND E10325 MOV W NC=
UUYY SIGMET 7 VALID 282300/290300 UUYY- UUYY SYKTYVKAR FIR SEV TURB FCST N OF N6500 FL310/400 MOV E 50KMH NC=
NFFF SIGMET 08 VALID 282215/290215 NFFN- NFFF NADI FIR EMBD TS OBS WI AREA S0512 W17800 - S0512 W17100 - S1000 W17312 - S0512 W17800 TOP FL400 STNR INTSF=
SIGA0B KZNY KZMA TJZS SIGMET BRAVO 2 VALID 290125/290525 KKCI- NEW YORK OCEANIC FIR MIAMI OCEANIC FIR SAN JUAN OCEANIC FIR EMBD TS OBS AT 0125Z WI N2330 W07000 - N2300 W06645 - N1745 W06630 - N1930 W06345 - N1815 W06345 - N1600 W06800 - N1845 W06800 - N2330 W07000. TOP FL450. STNR. INTSF.
ULAA SIGMET 56 VALID 282200/290200 ULAA- ULAA ARKHANGELSK FIR SEV TURB FCST E OF E048 FL270/370 MOV E 70KMH NC=
WAAF SIGMET 06 VALID 281945/290145 WAAA- WAAF UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT DUKONO PSN N0141 E12753 VA CLD OBS AT 28/1945Z SFC/FL070 N0146 E12753 - N0131 E12624 - N0036 E12650 N0139 E12756 MOV SW 10KT FCST VA CLD 29/0145Z SFC/FL070 N0145 E12754 - N0140 E12623 - N0039 E12642 N0139 E12757=